Неділя, 3 Березня, 2024

Архіви по місяцях: Серпень 2022

“Фітотерапія Часопис” 1/2022

  ЗМІСТ / CONTENTS МЕДИЦИНА / MEDICINE   Надія ГОРЧАКОВА, Юлія ГУСЄВА, Тетяна ГАРНИК, Станіслав ВЕСЕЛЬСЬКИЙ, Анна ДОРОШЕНКО, Елла ГОРОВА. Противірусна дія лікарських рослин  (Огляд літератури) / Nadiia GORCHAKOVA, Yulia GUSEVA, Tetiana HARNYK,...

Програма Прес-конференції з міжнародною участю, залученням  молодих вчених і  студентів  «Природні фактори в  оздоровленні:   лікар лікує, природа зцілює». до 20-річчя  фахового видання України  (категорія «Б»)  «Фітотерапія. Часопис» 

Press  conference  program with  international participation and involvement of young  scientists and students  “Natural factors in health improvement: the physician treats, but nature heals”. To the 20th anniversary  of the professional journal of Ukraine (category “B”) «Phytotherapy. Journal»    

ELEMENTAL COMPOSITION OF CAMELINA SATIVA (L.) CRANTZ. Lisova T., Trzhetsynskyi S.

Лісова Т., Тржецинський С. (2022). Елементний склад трави рижію посівного (Camelina sativa (L.) Crantz). Фітотерапія. Часопис, 1, 82–85, doi: 10.33617/2522-9680-2022-1-82    

АНАТОМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛИСТКІВ CHAMAENERION ANGUSTIFOLIUM (L.) SCOP. Бобкова І., Бур’янова В., Гончарук С., Дунаєвська...

Bobkova I., Buryanova V., Goncharuk S., Dunaevskaya O., Uminska K., Khranivska V. (2022). Anatomichne doslidzhennia lystkiv Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. . Fitoterapiia. Chasopys –...

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНІ

ГАРЯЧІ НОВИНИ