Нд. Чер 26th, 2022

Місяць: Травень 2022

Звіт та резолюція науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів «Актуальні питання: здоров’я і довголіття – фундаментальні і клінічні дослідження, впровад- ження. Комплементарні методи як здоровий спосіб життя». 22-23 жовтня 2021 р., м. Київ.

Report and resolution of Scienti∀c symposium with international participation, attracting young scientists, students «Topical issues: health and longevity-fundamental and clinical…

Обґрунтування вибору екстрагента для вилучення комплексу біологічно активних речовин з катрану серцелистого листків і коренів. С.М. Марчишин, О.Я. Скринчук, І.С. Дахим, О.Л. Демидяк.

  S.M. Marchyshyn, O.I. Skrynchuk, M.M. Vasenda, I.S. Dakhym, O.L. Demydyak. Rationale for choosing extractant for extraction of a complex…

Кількісне визначення суми органічних кислот в настоянках з сировини поширених видів рослин за допомогою потенціометрії. Т.В. Опрошанська, О.П. Хворост.

  T.V. Oproshanska, O.P. Khvorost. Quantitative determination of the amount of organic acids in tinctures from plant raw materials of…

Маркетингові дослідження лікарських засобів для застосування у дерматології на фармацевтичному ринку України (повідомлення ІІ). В.О. Тарасенко, Т.В. Приходько, О.Ф. Кучмістова, А. Луцька, Р.Л. Притула, Д.В. Вороненко, Д.В. Дроздов.

  V.О. Tarasenko, T.V. Prykhodko, O.F. Kuchmistova, A.M. Lutska, R.L. Prytula, D.V. Voronenko, D.V. Drozdov.  Pharmaceuticals marketing researches for use…

Розробка фармацевтичної композиції у формі жувальних таблеток. В.В. Трохимчук, Л.Л. Давтян, Р.С. Коритнюк, А.О. Дроздова, О.П. Гульчій, Н.М. Косяченко, Т.Ф. Оліфірова, М.І. Наумова.

V.V. Trokhymchuk, L.L. Davtian, R.S. Korytniuk, A.O. Drozdova, O.P. Hulchiy, N.M. Kosyachenko, T.F. OliȒrova, M.I. Naumova. Development of pharmaceutical composition…

Вплив діючих речовин лікувальної жувальної гумки на патогенні властивості мікроорганізмів ротової порожнини. Ю. С. Маслій, Н. І. Філімонова, О. А. Рубан, І. Ю. Тіщенко, С. А. Куценко.

Yu. S. Maslii, N. I. Filimonova, O. A. Ruban, I. Yu. Tishchenko, S. А. Kutsenko. Influence of active substances of…