Четвер, 28 Вересня, 2023
  ЗМІСТ МЕДИЦИНА / MEDICINE Nadezhda GORCHAKOVA, Igor BELENICHEV, Valeriia HNATIUK, Sergij OLIYNYK, Oleh KUCHKOVSKYI, Juliana MOSHKIVSKA, Eduard DOROSHENKO. Genetic doping: realities, perspectives of application in sports and bioethical aspects..................5 Надія ГОРЧАКОВА, Ігор БЄЛЕНІЧЕВ, Валерія ГНАТЮК, Сергій ОЛІЙНИК, Олег КУЧКОВСЬКИЙ, Юліана МОШКІВСЬКА, Едуард ДОРОШЕНКО. Генетичний допінг: реалії, перспективи застосування у спорті та біоетичні аспекти / Nadezhda GORCHAKOVA, Igor BELENICHEV, Valeriia HNATIUK, Sergij OLIYNYK,...
  ЗМІСТ МЕДИЦИНА / MEDICINE Principles of metabolithotropic therapy in pediatric practice. Сlinical and pharmacological characteristics of modern metabolithotropic agents (part 2). Igor BELENICHEV, Nadezhda GORCHAKOVA, Oleh KUCHKOVSKYI, Victor RYZHENKO, Iryna VARAVKA, Pavlo VARVANSKYI, Ella GOROVA. .......................5 Принципи метаболітотропної терапії у педіатричній практиці. Клініко-фармакологічна характеристика сучасних метаболітотропних засобів (частина 2). Ігор БЄЛЕНІЧЕВ, Надія ГОРЧАКОВА, Олег КУЧКОВСЬКИЙ, Віктор РИЖЕНКО, Ірина ВАРАВКА, Павло ВАРВАНСЬКИЙ, Елла...
    ЗМІСТ / CONTENTS МЕДИЦИНА / MEDICINE Principles of metabolithotropic therapy in pediatric practice. Clinical and pharmacological characteristics of modern metabolithotropic agents (part 1). Igor BELENICHEV, Nadezhda GORCHAKOVA, Oleh KUCHKOVSKYI, Victor RYZHENKO, Iryna VARAVKA, Pavlo VARVANSKYI, Ella GOROVA. .......................6 Принципи метаболітотропної терапії у педіатричній практиці. Клініко-фармакологічна характеристика сучасних метаболітотропних засобів (частина 1). Ігор БЄЛЕНІЧЕВ, Надія ГОРЧАКОВА, Олег КУЧКОВСЬКИЙ, Віктор РИЖЕНКО, Ірина ВАРАВКА, Павло...
МЕДИЦИНА. ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ / MEDICINE. PHІSICAL THERAPY. ERGOTHERAPY Ганна ЗАЙЧЕНКО, Олена СТРИГА, Ігор БЄЛЕНІЧЕВ, Надія ГОРЧАКОВА, Олег КУЧКОВСЬКИЙ. Вплив ресвератролу на NO/SH-механізми пошкодження нейронів при експериментальній VCD-гіпоестрогенемії /Ganna ZAYCHENKO, Olena STRYGA, Igor BELENICHEV, Nadiya GORCHAKOVA, Oleh KUCHKOVSKYI. Effect of resveratrol on NO/SH-mechanisms of neuron damage in experimental VCD-hypoestrogenemia...................... 4 Ganna ZAYCHENKO, Olena STRYGA, Igor BELENICHEV, Nadiya GORCHAKOVA, Oleh KUCHKOVSKYI. Effect...
  ЗМІСТ / CONTENTS МЕДИЦИНА / MEDICINE   Надія ГОРЧАКОВА, Юлія ГУСЄВА, Тетяна ГАРНИК, Станіслав ВЕСЕЛЬСЬКИЙ, Анна ДОРОШЕНКО, Елла ГОРОВА. Противірусна дія лікарських рослин  (Огляд літератури) / Nadiia GORCHAKOVA, Yulia GUSEVA, Tetiana HARNYK, Stanislav VESELSKY, Anna DOROSHENKO, Ella GOROVA. Anti-virus action of medicinal  plants (Literature review) ....4 Alexander VOLOSHYN, Larissa VOLOSHYNA, Nataliia BACHUK-PONYCH, Valentyna VASYUK, Bohdan BOIKO. Black caraway  (Nigella Sativa)  - the latest scientific  achievements, new  perspectives  of use  (Literature review)  ....15 Олександр ВОЛОШИН, Лариса ВОЛОШИНА, Наталія БАЧУК-ПОНИЧ, Валентина ВАСЮК, Богдан БОЙКО....
    ЗМІСТ / CONTENT  Медицина / Medicine Н.В. Мацюх, І.В. Лоскутова. Застосування фітозасобів у комплексному лікуванні синдрому подразненого кишечнику у хворих із хронічною герпетичною інфекцією / N.V. Matsiukh, I.V. Loskutova. The use of herbal remedies in the complex Treatment of irritable bowel syndrome in Patients with chronic herpetic infection ..............................4 Ю.В. Дроняк, Л.С. Бабінець. Супутній аскаридоз як фактор обтяження трофологічного статусу при хронічному...
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ / INFORMATION FOR AUTHORS  
      ЗМІСТ / CONTENT  МЕДИЦИНА / MEDICINE С.І. Білай. Корекція квертином окисної модифікації білків у хворих на уратний нефролітіаз коморбідний з метаболічним синдромом / S.I. Bilai. Correction of protein oxidative modification with quertinein patients with uronephrolithiasis comorbid with metabolic syndrom. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10 А.П.Левицький, В.В.Величко, П.І.Пустовойт, І.О.Селіванська. Гепатопротекторна...
  ЗМІСТ / CONTENT  МЕДИЦИНА / MEDICINE Марушко Ю.В., Гищак Т.В., Хомич О.В. Досвід застосування бронхипрету-сиропу у дітей дошкільного віку з гострим бронхітом і атопічним фоном. / MarushkoYu.V., Hyshchak T.V., Khomych O.V. Experienceintheuse of bronchipretsyrupinpre school children withacute bronchitis and atopicback ground. . . . . . . . . 5-10 Філіппов Ю.О., Євтушенко Т. В. Ранній рак шлунка: діагностика, лікування та попередження....

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНІ

ГАРЯЧІ НОВИНИ