Нд. Чер 26th, 2022

Місяць: Листопад 2021

Досвід застосування бронхипрету-сиропу у дітей дошкільного віку з гострим бронхітом і атопічним фоном. Марушко Ю.В., Гищак Т.В., Хомич О.В.

  Marushko Yu.V., Hyshchak T.V., Khomych O.V. Experienceintheuse of bronchipretsyrupinpre school children withacute bronchitis and atopicback ground. Дослідження ефективності і…

Клініко-патобіомеханічні та іридодіагностичні критерії проведення мануальної кінезотерапії при посткомоційному синдромі. Шитіков Т.О.

  Shitikov T. Clinic, pathobiomechanicand iridology criteriesusering of мanual rehabilitation with brain traumatic syndrome. У статті описано клінічне використання візуальної…

Звіт науково-практичної конференції з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів «Актуальні питання комплементарної/альтернативної медицини в оздоровчих практиках». Гарник Т.П., Андріюк Л.В., Добровольська Н.А., Абрамов С.В., Шусть В.В.

  Harnyk T.P., Andriuk L.V., Dobrovolska N.A., Abramov S.V., Shust V.V. Report of the scientific-practical conference with international participation, involvement…

Наказ МОЗ України від 07.11.2016 р. № 1171 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 Охорона здоров’я. Кваліфікаційна характеристика «Ерготерапевт»

Order of the Ministry of Health of Ukraine dated November 7, 2016 № 1171 “On Amendments to the Handbook of…