ПРИНЦИПИ МЕТАБОЛІТОТРОПНОЇ ТЕРАПІЇ У ПЕДІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ.
КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ
МЕТАБОЛІТОТРОПНИХ ЗАСОБІВ (ЧАСТИНА 2).
У статті автори на підставі власних досліджень, а також базуючись на результатах інших учених, представили сучасні уявлення про молекулярно-біохімічні механізми антиоксидатної, протиішемічної, антигіпоксичної, нейропротективної, кардіопротективної, ендотеліопротективної дії сучасних метаболітотропних засобів та їх лікарських форм.

1