Нд. Чер 26th, 2022

Місяць: Січень 2022

Фітохімічна характеристика антитромботичних засобів природного походження (Огляд літератури). Сепідех Парчамі Газає, Т.П. Гарник, В.А. Туманов,Е.В. Горова, Хамід Муртаза

  Sepideh Parchami Ghazaee, Tetiana Harnyk, Viktor Tumanov, Ella Gorova, Murtaza Hameed. Phytochemical characterization of antithrombotic agents of natural origin…

Гепатопротекторна ефективність споживання макухи з насіння високо-олеїнового соняшника щурами з експериментальним дисбіозом. А.П.Левицький, В.В.Величко, П.І.Пустовойт, І.О.Селіванська.

  A.P. Levitsky, V.V. Velichko, P.I. Pustovoit, I.A. Selivanskaya. Нepatoprotective efficacy of consumption of high-oleic sunflower seed oilcake in rats…

Корекція квертином окисної модифікації білків у хворих на уратний нефролітіаз коморбідний з метаболічним синдромом. С.І. Білай.

  S.I. Bilai. Correction of protein oxidative modification with quertinein patients with uronephrolithiasis comorbid with metabolic syndrom. Вивчення впливу квертину…

Програма науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів «Актуальні питання здоров’я і довголіття – фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження, комплементарні методи як здоровий спосіб життя», 22-23 жовтня 2021 р., м. Київ

Маркетингові дослідження лікарських засобів для застосування у дерматології на фармацевтичному ринку України (Повідомлення I). В.О.Тарасенко, Т.В. Приходько, О.Ф. Кучмістова, А.М. Соломенний, О.В. Плешкова, О.В. Белозьорова, Д.В. Дроздов

  V.A.Tarasenko, T.V.Prykhodko, О.F.Кuchmistova, A.M.Solomenniy, O.V.Pleshkova, O.V.Belozerova, D.V.Drozdov. Pharmaceuticals marketing researches for use in dermatology and on the pharmaceutical market…

Thalictrum foetidum. Аналітичний огляд. У.П. Журавель, Ю.Т. Конечний, А.С. Крвавич, Р.Т. Конечна.

  U.Zhuravel, Yu.Konechnyi, A.Krvavych, R.Konechna. Thalictrum foetidum. Аnalytical review. У статті представлено узагальнені результати проведеного аналізу даних літературних джерел щодо…