Субота, 18 Травня, 2024

Архіви по місяцях: Січень 2022

Іридодіагностика у клінічній практиці. С.В. Потоцька

  S.V. Pototska. Iridology in clinical practice У статті автор на практичних прикладах показує можливість побачити причинно-наслідкові звязки в організмі при проведенні іридодіагностики. Також показана роль...

Фітохімічна характеристика антитромботичних засобів природного походження (Огляд літератури). Сепідех Парчамі Газає, Т.П. Гарник, В.А....

  Sepideh Parchami Ghazaee, Tetiana Harnyk, Viktor Tumanov, Ella Gorova, Murtaza Hameed. Phytochemical characterization of antithrombotic agents of natural origin (mini review) Інформація для даного огляду...

Гепатопротекторна ефективність споживання макухи з насіння високо-олеїнового соняшника щурами з експериментальним дисбіозом. А.П.Левицький, В.В.Величко,...

  A.P. Levitsky, V.V. Velichko, P.I. Pustovoit, I.A. Selivanskaya. Нepatoprotective efficacy of consumption of high-oleic sunflower seed oilcake in rats with experimental dysbiosis Визначення патогенного впливу...

Корекція квертином окисної модифікації білків у хворих на уратний нефролітіаз коморбідний з метаболічним синдромом....

  S.I. Bilai. Correction of protein oxidative modification with quertinein patients with uronephrolithiasis comorbid with metabolic syndrom. Вивчення впливу квертину на процеси окисної модифікації білків у...

“Фітотерапія Часопис” 3/2021

      ЗМІСТ / CONTENT  МЕДИЦИНА / MEDICINE С.І. Білай. Корекція квертином окисної модифікації білків у хворих на уратний нефролітіаз коморбідний з метаболічним синдромом / S.I. Bilai. Correction...

Вітання знагоди ювілею Андріюка Л.В.

Congratulations on the occasion of the anniversary of Andriyuk L. V.   

Маркетингові дослідження лікарських засобів для застосування у дерматології на фармацевтичному ринку України (Повідомлення I)....

  V.A.Tarasenko, T.V.Prykhodko, О.F.Кuchmistova, A.M.Solomenniy, O.V.Pleshkova, O.V.Belozerova, D.V.Drozdov. Pharmaceuticals marketing researches for use in dermatology and on the pharmaceutical market of Ukraine in general (Message...

Thalictrum foetidum. Аналітичний огляд. У.П. Журавель, Ю.Т. Конечний, А.С. Крвавич, Р.Т. Конечна.

  U.Zhuravel, Yu.Konechnyi, A.Krvavych, R.Konechna. Thalictrum foetidum. Аnalytical review. У статті представлено узагальнені результати проведеного аналізу даних літературних джерел щодо ботанічного опису, ареалу поширення, вмісту біологічно...

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНІ

ГАРЯЧІ НОВИНИ