Четвер, 6 Жовтня, 2022

ВПЛИВ РОСЛИННИХ ЖИРОВИХ ДОБАВОК НА ВМІСТ ТА БІОСИНТЕЗ ЖИРНИХ КИСЛОТ В ЛІПІДАХ СИРОВАТКИ КРОВІ...

Effect of vegetable fat supplements on the content  and  biosynthesis  of fatty acids in blood  serum lipids  of rats receiving a fat-free die. Anatolij LEVYTSKY, Vladyslav VELYCHKO, Iryna SELIVANSKA, Alla LAPINSKA, Iryna DVULIT    

ВПЛИВ БІОФЛАВОНОЇДІВ НА ПОКАЗНИКИ ПУРИНОВОГО ОБМІНУ ТА ПРЕКУРСОРІВ УТВОРЕННЯ СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ ПРИ УРАТНОМУ НЕФРОЛІТІАЗІ...

INFLUENCE OF BIOFLAVONOIDS ON INDICATORS OF PURINE METABOLISM AND URIC ACID PRECURSORS IN URATE NEPHROLITHIASIS AND METABOLIC SYNDROME. Bilai S.  

ПРОТИВІРУСНА ДІЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Горчакова  Н.,  Гусєва  Ю.,  Гарник  Т.,  Весельський  С., ...

ANTI-VIRUS ACTION OF MEDICINAL PLANTS (LITERATURE REVIEW). Gorchakova N., Guseva Yu., Harnyk T., Veselsky S., Doroshenko A., Gorova E.    

Вплив рослинних кормових добавок на показники ліпідного обміну в сироватці крові щурів з експериментальним...

  A.P. Levitsky, V.V. Velichko, I.A. Selivanskaya, A.P. Lapinskaya. Influence of vegetable feed additives on lipid metabolism indices in rat blood serum with experimental dysbiosis  

Когнітивні порушення у пацієнтів з хронічним панкреатитом у коморбідності з цукровим діабетом та можливості...

O.S. Zemlyak. Cognitive disabilities in patients with chronic pancreath in combort with diabetes mellitus and possibility ofcorrection by low volume infusion therapy.  

Супутній аскаридоз як фактор обтяження трофологічного статусу при хронічному панкреатиті. Ю.В. Дроняк, Л.С....

Accompanying ascaridosis as a factor of aggression of trophological status in chronic pancreatitis.Y.V. Dronyak, L.S. Babinets.  

Застосування фітозасобів у комплексному лікуванні синдрому подразненого кишечнику у хворих із хронічною герпетичною інфекцією....

  N.V. Matsiukh, I.V. Loskutova. The use of herbal remedies in the complex Treatment of irritable bowel syndrome in Patients with chronic herpetic infection  

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНІ

ГАРЯЧІ НОВИНИ