Нд. Чер 26th, 2022

Категорія: Медицина / Medicine

Вплив рослинних кормових добавок на показники ліпідного обміну в сироватці крові щурів з експериментальним дисбіозом. А.П. Левицький, В.В. Величко, І.О. Селіванська, А.П. Лапінська.

  A.P. Levitsky, V.V. Velichko, I.A. Selivanskaya, A.P. Lapinskaya. Influence of vegetable feed additives on lipid metabolism indices in rat…

Когнітивні порушення у пацієнтів з хронічним панкреатитом у коморбідності з цукровим діабетом та можливості їхньої корекції методом малооб’ємної інфузійної терапії. О.С. Земляк.

O.S. Zemlyak. Cognitive disabilities in patients with chronic pancreath in combort with diabetes mellitus and possibility ofcorrection by low volume…

Фітохімічна характеристика антитромботичних засобів природного походження (Огляд літератури). Сепідех Парчамі Газає, Т.П. Гарник, В.А. Туманов,Е.В. Горова, Хамід Муртаза

  Sepideh Parchami Ghazaee, Tetiana Harnyk, Viktor Tumanov, Ella Gorova, Murtaza Hameed. Phytochemical characterization of antithrombotic agents of natural origin…

Гепатопротекторна ефективність споживання макухи з насіння високо-олеїнового соняшника щурами з експериментальним дисбіозом. А.П.Левицький, В.В.Величко, П.І.Пустовойт, І.О.Селіванська.

  A.P. Levitsky, V.V. Velichko, P.I. Pustovoit, I.A. Selivanskaya. Нepatoprotective efficacy of consumption of high-oleic sunflower seed oilcake in rats…

Корекція квертином окисної модифікації білків у хворих на уратний нефролітіаз коморбідний з метаболічним синдромом. С.І. Білай.

  S.I. Bilai. Correction of protein oxidative modification with quertinein patients with uronephrolithiasis comorbid with metabolic syndrom. Вивчення впливу квертину…

Досвід застосування бронхипрету-сиропу у дітей дошкільного віку з гострим бронхітом і атопічним фоном. Марушко Ю.В., Гищак Т.В., Хомич О.В.

  Marushko Yu.V., Hyshchak T.V., Khomych O.V. Experienceintheuse of bronchipretsyrupinpre school children withacute bronchitis and atopicback ground. Дослідження ефективності і…