S.I. Bilai. Correction of protein oxidative modification with quertinein patients with uronephrolithiasis comorbid with metabolic syndrom.

Вивчення впливу квертину на процеси окисної модифікації білків у хворих на уратний нефролітіаз коморбідний з метаболічним синдромом.

art_1_p4_10_3_2021_Fitoterapia_Magazin_1_88str_li_250122