Babinets L.S., Schaygen O.R. Possibilities of biorregulation in complex therapy of chronic pancreatitis in comorbidity with chronic viral hepatitis C.

Недостатність розробки питань первинної та вторинної профілактики хронічного панкреатиту (ХП), що перебігає на тлі хронічного вірусного гепатиту С (ХВГС), потребує глибшого вивчення механізму його розвитку та встановлення клініко-патогенетичних особливостей, що має враховуватись при розробці нових підходів до профілактики, лікування та реабілітації. Одним з таких підходів до комплексного лікування ХП на тлі ХВГС є включення препаратів біорегуляційної терапії, що й мотивувало до проведення даного дослідження.

28-34 Можливості біорегуляції у комплексній терапії хронічного панкреатиту у коморбідності з хронічним вірусним гепатитом