Batushkin V.V., Podyacha D.S, Nesterenko L.O. Vegetative and cerebraleffects of carvelis®  components in patients with arterial hypertension.

Майже у 36% хворих синдром артеріальної гіпертензії (АГ) детермінований поєднанням психоемоційних розладів з вегетативною дисфункцією. Метою дослідження було вивчити особливості порушень психоемоційної сфери та вегетативного гомеостазу у 78 хворих середнього віку з неускладненою формою АГ та їх корекцію застосуванням Карвелісу у комплексній гіпотензивній терапії.

20-28. Вегетативний та церебральний вплив компонентів Карвелісу® у пацієнтів з артеріальною гіпертензією.