Shitikov T. Clinic, pathobiomechanicand iridology criteriesusering of мanual rehabilitation with brain traumatic syndrome.

У статті описано клінічне використання візуальної діагностики, інструментальних, нейровізуальних, краніо-кефолометричних, мануальних діагностичних методів, іридографії, у пацієнтів з віддаленими цереброваскулярними порушеннями після травм голови.

21-29 Клініко-патобіомеханічні та іридодіагностичні критерії