I.B.Pietkova, L.M.Unhurian, L.M.Horiacha, I.O.Zhuravel, V.S.Kyslychenko. Elemental composition of cornflower blue raw materials.

Методом атомно-емісійної спектрометрії досліджено елементний склад трави та квіток волошки синьої. У результаті визначено вміст 19 елементів. Вміст важких металів відповідав вимогам ДФУ для лікарської рослинної сировини.

art_10_p50_53_3_2021_Fitoterapia_Magazin_1_88str_li_250122