Неділя, 26 Травня, 2024
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ / INFORMATION FOR AUTHORS  
      ЗМІСТ / CONTENT  МЕДИЦИНА / MEDICINE С.І. Білай. Корекція квертином окисної модифікації білків у хворих на уратний нефролітіаз коморбідний з метаболічним синдромом / S.I. Bilai. Correction of protein oxidative modification with quertinein patients with uronephrolithiasis comorbid with metabolic syndrom. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10 А.П.Левицький, В.В.Величко, П.І.Пустовойт, І.О.Селіванська. Гепатопротекторна...
  ЗМІСТ / CONTENT  МЕДИЦИНА / MEDICINE Марушко Ю.В., Гищак Т.В., Хомич О.В. Досвід застосування бронхипрету-сиропу у дітей дошкільного віку з гострим бронхітом і атопічним фоном. / MarushkoYu.V., Hyshchak T.V., Khomych O.V. Experienceintheuse of bronchipretsyrupinpre school children withacute bronchitis and atopicback ground. . . . . . . . . 5-10 Філіппов Ю.О., Євтушенко Т. В. Ранній рак шлунка: діагностика, лікування та попередження....
ЗМІСТ   Повна версія

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНІ

ГАРЯЧІ НОВИНИ