П’ятниця, 12 Квітня, 2024

Архіви по місяцях: Травень 2022

Компонентний склад ефірної олії з трави будяка пониклого (CARDUUS NUTANS L.). Т.І. Войтенко.

T.I. Voitenko. The component composition of the essential oil of the CARDUUS NUTANS L. Herb. Методом ГХ-МС досліджено компонентний склад та кількісний вміст сполук ефірної...

Clematis vitalba. Аналітичний огляд літератури. В.В. Даруга, В.Р. Карпюк, Ю.Т. Конечний, Р.Т. Конечна

V.Daruha, V.Karpiuk,Yu. Konechnyi, R. Konechna. Clematis vitalba. Analytical literature review Авторами представлено узагальнені дані проведеного аналізу літературних джерел щодо ботанічного опису, ареалу поширення, вмісту біологічно...

Аналіз сучасного стану розробки противірусних фітопрепаратів в Україні та світі (огляд літератури). О.І. Голембіовська,...

  O.I. Golembiovska, M.A. Arkhypova, T.M. Lutsenko, O.Yu. Galkin. Analysis of the current state of development of antiviral herbal remedies in Ukraine and the world. У...

Вплив рослинних кормових добавок на показники ліпідного обміну в сироватці крові щурів з експериментальним...

  A.P. Levitsky, V.V. Velichko, I.A. Selivanskaya, A.P. Lapinskaya. Influence of vegetable feed additives on lipid metabolism indices in rat blood serum with experimental dysbiosis  

Когнітивні порушення у пацієнтів з хронічним панкреатитом у коморбідності з цукровим діабетом та можливості...

O.S. Zemlyak. Cognitive disabilities in patients with chronic pancreath in combort with diabetes mellitus and possibility ofcorrection by low volume infusion therapy.  

Супутній аскаридоз як фактор обтяження трофологічного статусу при хронічному панкреатиті. Ю.В. Дроняк, Л.С....

Accompanying ascaridosis as a factor of aggression of trophological status in chronic pancreatitis.Y.V. Dronyak, L.S. Babinets.  

Застосування фітозасобів у комплексному лікуванні синдрому подразненого кишечнику у хворих із хронічною герпетичною інфекцією....

  N.V. Matsiukh, I.V. Loskutova. The use of herbal remedies in the complex Treatment of irritable bowel syndrome in Patients with chronic herpetic infection  

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНІ

ГАРЯЧІ НОВИНИ