Неділя, 3 Березня, 2024

Курс – здорова країна. Національна інноваційна стратегія реорганізації та розвитку системи медико-психологічної реабілітації та...

Vasily KRUTOV. Course is a healthy country. the national innovative strategy for the reorganization and development of the system of medical and psychological rehabilitation...

Кінезіологічне тейпування у комплексі програми фізичної терапії осіб з синдромом цервікалгії. Анжела ПРИПУТЕНЬ, Юлія...

Kinesiology taping in a complex of program of physical therapy of people with cervicalgia’s syndrome. Anzhela PRYPUTEN, Yuliia ANTONOVA-RAFI  

Динамічне ортезування як метод фізичної терапії в комплексній програмі реабілітації після пластики сухожилків згиначів.Тарас...

Dynamic othoses as a physical therapy method in complex treatmentafter fexors reconstruction. Taras ZAMORSKY, Yelyzaveta VORONIUK, Yuliia ANTONOVA-RAFI

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ОСІБ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ФІБРОМІАЛГІЯМИ ШИЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)....

Kovalеva А., Kovaleva О. (2022). Modern approaches to physical therapy for people with hypertension and cervical fibromyalgia (literature review). Phytotherapy. Journal, 1, 39–47, doi:...

Традиційна та інформаційно-енергетична медицина: дві комплементарних системи знань на варті здоров’я людини. В.В. Крутов

  V.V. Krutov. Traditional and informational-energetic medicine: two complementary systems of knowledge to guard human health. У статті розглянуто питання про природу інформаційно- енергетичної медицини та її...

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНІ

ГАРЯЧІ НОВИНИ