Неділя, 24 Вересня, 2023

Курс – здорова країна. Національна інноваційна стратегія реорганізації та розвитку системи медико-психологічної реабілітації та...

Vasily KRUTOV. Course is a healthy country. the national innovative strategy for the reorganization and development of the system of medical and psychological rehabilitation...

Кінезіологічне тейпування у комплексі програми фізичної терапії осіб з синдромом цервікалгії. Анжела ПРИПУТЕНЬ, Юлія...

Kinesiology taping in a complex of program of physical therapy of people with cervicalgia’s syndrome. Anzhela PRYPUTEN, Yuliia ANTONOVA-RAFI  

Динамічне ортезування як метод фізичної терапії в комплексній програмі реабілітації після пластики сухожилків згиначів.Тарас...

Dynamic othoses as a physical therapy method in complex treatmentafter fexors reconstruction. Taras ZAMORSKY, Yelyzaveta VORONIUK, Yuliia ANTONOVA-RAFI

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНІ

ГАРЯЧІ НОВИНИ