Неділя, 14 Липня, 2024

Ароматерапія – запорука здоров’я. Гарник Т.П., Добровольська Н.А., Гарник К.В., Петріщева В.О., Пилипчук А.Б.,...

  Harnyk T.P., Dobrovolska N.A., Harnyk K.V., Petrishcheva V.O., Pylypchuk A.B., Shust V.V. Aromatherapy is the key to good health. В останні роки набувають все більшого...

Гепатопротекторна ефективність споживання макухи з насіння високо-олеїнового соняшника щурами з експериментальним дисбіозом. А.П.Левицький, В.В.Величко,...

  A.P. Levitsky, V.V. Velichko, P.I. Pustovoit, I.A. Selivanskaya. Нepatoprotective efficacy of consumption of high-oleic sunflower seed oilcake in rats with experimental dysbiosis Визначення патогенного впливу...

Супутній аскаридоз як фактор обтяження трофологічного статусу при хронічному панкреатиті. Ю.В. Дроняк, Л.С....

Accompanying ascaridosis as a factor of aggression of trophological status in chronic pancreatitis.Y.V. Dronyak, L.S. Babinets.  

Клініко-патобіомеханічні та іридодіагностичні критерії проведення мануальної кінезотерапії при посткомоційному синдромі. Шитіков Т.О.

  Shitikov T. Clinic, pathobiomechanicand iridology criteriesusering of мanual rehabilitation with brain traumatic syndrome. У статті описано клінічне використання візуальної діагностики, інструментальних, нейровізуальних, краніо-кефолометричних, мануальних діагностичних...

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНІ

ГАРЯЧІ НОВИНИ