Нд. Чер 26th, 2022

Категорія: КОНФЕРЕНЦІЇ. СИМПОЗІУМИ, КОНГРЕСИ / CONFERENCES. SYMPOSIUMS. CONGRESSES

Звіт та резолюція науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів «Актуальні питання: здоров’я і довголіття – фундаментальні і клінічні дослідження, впровад- ження. Комплементарні методи як здоровий спосіб життя». 22-23 жовтня 2021 р., м. Київ.

Report and resolution of Scienti∀c symposium with international participation, attracting young scientists, students «Topical issues: health and longevity-fundamental and clinical…

Програма науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів «Актуальні питання здоров’я і довголіття – фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження, комплементарні методи як здоровий спосіб життя», 22-23 жовтня 2021 р., м. Київ

Звіт науково-практичної конференції з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів «Актуальні питання комплементарної/альтернативної медицини в оздоровчих практиках». Гарник Т.П., Андріюк Л.В., Добровольська Н.А., Абрамов С.В., Шусть В.В.

  Harnyk T.P., Andriuk L.V., Dobrovolska N.A., Abramov S.V., Shust V.V. Report of the scientific-practical conference with international participation, involvement…