Нд. Чер 26th, 2022

Категорія: БІОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ / BIOLOGICAL. PHARMACEUTICA

Обґрунтування вибору екстрагента для вилучення комплексу біологічно активних речовин з катрану серцелистого листків і коренів. С.М. Марчишин, О.Я. Скринчук, І.С. Дахим, О.Л. Демидяк.

  S.M. Marchyshyn, O.I. Skrynchuk, M.M. Vasenda, I.S. Dakhym, O.L. Demydyak. Rationale for choosing extractant for extraction of a complex…

Кількісне визначення суми органічних кислот в настоянках з сировини поширених видів рослин за допомогою потенціометрії. Т.В. Опрошанська, О.П. Хворост.

  T.V. Oproshanska, O.P. Khvorost. Quantitative determination of the amount of organic acids in tinctures from plant raw materials of…

Маркетингові дослідження лікарських засобів для застосування у дерматології на фармацевтичному ринку України (повідомлення ІІ). В.О. Тарасенко, Т.В. Приходько, О.Ф. Кучмістова, А. Луцька, Р.Л. Притула, Д.В. Вороненко, Д.В. Дроздов.

  V.О. Tarasenko, T.V. Prykhodko, O.F. Kuchmistova, A.M. Lutska, R.L. Prytula, D.V. Voronenko, D.V. Drozdov.  Pharmaceuticals marketing researches for use…

Розробка фармацевтичної композиції у формі жувальних таблеток. В.В. Трохимчук, Л.Л. Давтян, Р.С. Коритнюк, А.О. Дроздова, О.П. Гульчій, Н.М. Косяченко, Т.Ф. Оліфірова, М.І. Наумова.

V.V. Trokhymchuk, L.L. Davtian, R.S. Korytniuk, A.O. Drozdova, O.P. Hulchiy, N.M. Kosyachenko, T.F. OliȒrova, M.I. Naumova. Development of pharmaceutical composition…

Вплив діючих речовин лікувальної жувальної гумки на патогенні властивості мікроорганізмів ротової порожнини. Ю. С. Маслій, Н. І. Філімонова, О. А. Рубан, І. Ю. Тіщенко, С. А. Куценко.

Yu. S. Maslii, N. I. Filimonova, O. A. Ruban, I. Yu. Tishchenko, S. А. Kutsenko. Influence of active substances of…

Clematis vitalba. Аналітичний огляд літератури. В.В. Даруга, В.Р. Карпюк, Ю.Т. Конечний, Р.Т. Конечна

V.Daruha, V.Karpiuk,Yu. Konechnyi, R. Konechna. Clematis vitalba. Analytical literature review Авторами представлено узагальнені дані проведеного аналізу літературних джерел щодо ботанічного…

Аналіз сучасного стану розробки противірусних фітопрепаратів в Україні та світі (огляд літератури). О.І. Голембіовська, М.А. Архипова, Т.М. Луценко, О.Ю. Галкін.

  O.I. Golembiovska, M.A. Arkhypova, T.M. Lutsenko, O.Yu. Galkin. Analysis of the current state of development of antiviral herbal remedies…

Маркетингові дослідження лікарських засобів для застосування у дерматології на фармацевтичному ринку України (Повідомлення I). В.О.Тарасенко, Т.В. Приходько, О.Ф. Кучмістова, А.М. Соломенний, О.В. Плешкова, О.В. Белозьорова, Д.В. Дроздов

  V.A.Tarasenko, T.V.Prykhodko, О.F.Кuchmistova, A.M.Solomenniy, O.V.Pleshkova, O.V.Belozerova, D.V.Drozdov. Pharmaceuticals marketing researches for use in dermatology and on the pharmaceutical market…