ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ТАБЛЕТОК НА ОСНОВІ ГРЕЦЬКОГО ГОРІХА ПЕРЕТИНОК ЕКСТРАКТУ СУХОГО. Мар’яна ВАСЕНДА, Катерина МИХАЙЛОВСЬКА, Лілія БУДНЯК, Юлія ПЛАСКОНІС.

Одними із перспективних джерел біологічно активних речовин є грецький горіх, який поширений по всій території України та використовується переважно в народній медицині. Тому актуальним питанням є отримання ефективних лікарських форм рослинного походження у таблетованій лікарській формі на основі перетинок грецького горіха

121

Vasenda M., Mikhailovska K., Budnyak L., Plaskonis Yu. (2022). Obgruntuvannia vyboru dopomizhnykh rechovyn dlia oderzhannia tabletok na osnovi hretskoho horikha peretynok ekstraktu sukhoho [Justification for the choice of excipients for tablets based on walnut membranes dry extract production]. Fitoterapiia. Chasopys – Phytotherapy. Journal, 1, 59–64, doi: 10.33617/2522-9680-2022-1-59

9