ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ТАБЛЕТОК НА ОСНОВІ ГРЕЦЬКОГО ГОРІХА ПЕРЕТИНОК ЕКСТРАКТУ СУХОГО. Мар’яна ВАСЕНДА, Катерина МИХАЙЛОВСЬКА, Лілія БУДНЯК, Юлія ПЛАСКОНІС.

Одними із перспективних джерел біологічно активних речовин є грецький горіх, який поширений по всій території України та використовується переважно в народній медицині. Тому актуальним питанням є отримання ефективних лікарських форм рослинного походження у таблетованій лікарській формі на основі перетинок грецького горіха

8

Vasenda M., Mikhailovska K., Budnyak L., Plaskonis Yu. (2022). Obgruntuvannia vyboru dopomizhnykh rechovyn dlia oderzhannia tabletok na osnovi hretskoho horikha peretynok ekstraktu sukhoho [Justification for the choice of excipients for tablets based on walnut membranes dry extract production]. Fitoterapiia. Chasopys – Phytotherapy. Journal, 1, 59–64, doi: 10.33617/2522-9680-2022-1-59

9