Voloshyn О.І, Voloshyna L.О, Senyuk B.P., Prуsyazhnyuk I.V., Buzdugan I.O. Secondary immunodeficiency states in the activity of a general practitioner – family medicine and phytotherapeutic ways of their correction (lecture)

Вторинні імунодефіцитні стани (ВІД) – досить поширене явище в клініці внутрішніх хвороб як «додаток» до численних захворювань, що не має чітких клінічних ознак, тому не часто діагностуються лікарями первинної ланки медичної допомоги.

6-15 Вторинні імунодефіцитні стани. Волошин О.І., Волошина Л.О., Сенюк Б.П., Присяжнюк І.В., Буздуган І.О.