“Фітотерапія.Часопис” 1/2023

  ЗМІСТ МЕДИЦИНА / MEDICINE Nadezhda GORCHAKOVA, Igor BELENICHEV, Valeriia HNATIUK, Sergij OLIYNYK, Oleh KUCHKOVSKYI, Juliana MOSHKIVSKA, Eduard DOROSHENKO. Genetic doping: realities, perspectives of application in sports and bioethical aspects………………5 Надія ГОРЧАКОВА, Ігор БЄЛЕНІЧЕВ, Валерія ГНАТЮК, Сергій ОЛІЙНИК, Олег КУЧКОВСЬКИЙ, Юліана МОШКІВСЬКА, Едуард ДОРОШЕНКО. Генетичний допінг: реалії, перспективи застосування у спорті та біоетичні аспекти / … Читати далі “Фітотерапія.Часопис” 1/2023